2007: Porōwnanie wersyji

Dodane 607 bajtów ,  5 lat temu
hugo
m (uortograficzne a tychńiczne using AWB)
(hugo)
=== Umrzili: ===
 
Kcovsjdjcfsdxtdtxtdk
=== Zdarzyńa astrůnůmiczne: ===
Xgcfxdrsdstdjsddrsttyryrtr
Fucodddrsrrydtrdthfogydttrdrsrrs
Doghytrtdrdrrofddrsjbyxdug
Xffxgdrcccfgxsrsocfcf
Xuyffdrxddrsrsrsussrrydytr5er
Você esses e se sustente
Coffee tdtttrtryhdghyhurtyrig
Xkdrsesrsrxxggrztry
Xgcfdrxjdrsewssaesrjsofdtrs
Cldfdfxfdtdbbhcdtt
Dfdgfydoxdrcgfdfdftttdttys
Duduuuftrjwjsxdsfsrstfuezdfjvugytftyr
Hugo
Cucgfyfpfjfgdtdkdy
Chvfchghflhcuxcgydfdgdyurkguhitrtt
Dudytyysuyhodfdrsrzrxyfy
Dtrerw4ejdjrywturo
Sudtytrcodkdkxyrftdyr
Ghvudgyuudorkdukbfttufhofyturofkktpt
Ghcgtufyrujfchgodofuufou
Covftttfyufuuufytryyyytttt77yuu
Xjdftdyroduyuftttrtrtgodfyf
Fingindo só furtei
Dhxjvgdyfyfydytfuoogougugo
 
=== Nagrody Nobla: ===
Anonimowy użytkownik