Wieś: Porōwnanie wersyji

Usunięte 23 bajty ,  4 lata temu
bez ôpisu edycyje
m (uortograficzne a tychńiczne, replaced: ) - → ) – , w → we using AWB)
{{ort}}
[[Plik:PG Girl with strawberries.jpg|thumb|200px|right|WjeśWieś mo czynstoporzōnd uosobnoôsobnõ kulturakulturã]]
'''WjeśWieś''' (tyż '''dźedźinadziedzina''', '''dźydźinadziydzina''') – podugpodle [[Polska|polskigo]] prawa "[[uosadńiczoôsadniczo jednostka]] uoô zwartejzwartyj abo rozproszůnejroztopiyrzōnyj zabudowjezabudowie i istńijůncychistnych fůnkcyjochfōnkcyjach [[RolńictwoRolnictwo|rolńiczychrolniczych]] abo zwjůnzanychzwiōnzanych s ńiminimi [[UsuůgiUsugi|usůgowychusugowych]] abo [[Turystyka|turystycznych]], ńypośadajůncabez praw [[Prawa mjejskemiejske|prowpraw mjejskychmiejskich]] abo statusu [[MjastoMiasto|mjastamiasta]]" (art. 2 ustawy sôrdōnku dńoze 29 śerpńasiyrpnia 2003 uoô urzyndowych mjanachmianach mjejscowośćimiejscowości i uobjektůwôbiektōw fizjůgraficznychfizjograficznych).
 
De facto sůmsōm roztomajteroztōmajte [[DefińicyjoDefinicyjo|defińicyjedefinicyje]] wsi, uopjerajůmôpiyrajōm śesie uůneône na przećiwstawjyńuprzeciwstawiyniu wśiwsi [[mjastomiasto|mjastumiastu]], jijij fůnkcyjefōnkcyje rolńiczyjrolniczyj abo ńyzwjůnzanyjniyzwiōnzanyj sze [[IndustryjoIndustryjŏ|industryjůmindustryjōm]], abo tyż na wspůlnotowośćispōlnotowości strzodowiska, we uodrůżńyńuôdrōżniyniu uodôd mjastamiasta, kere dowodŏwŏ pewnopewnõ anůńimowośćanōnimowość.
 
[[Kategoryjo:Antropologijo]]
1238

edycji