Używacz:Dostojewskij/EditCounterOptIn.js: Porōwnanie wersyji