Strziga: Porōwnanie wersyji

Dodany 1 bajt ,  12 lat temu
m
bez ôpisu edycyje
m
== Pochodzyńy powjarki ==
[[Grafika:Burne-Jones-le-Vampire.jpg|thumb|right|200px|Dowńij wjeřůno, co střigi cyckajům umarlokůw]]
Dowńij wjeřůuo śe, iže ńykedy umarlok cycko abo zjodo we [[trůua|trůle]] śmjertelńica a bez to sprowodzo [[śmjyrć]] na familijo a sůmśadůw uod ńigo. Ta přiwjarka śe nojčyńśći šyřůua we časach srogich zarazůw, kedy jydyn pů drůgim umjyrou, ńykej i couke [[wjeś|wśe]], a [[čowjek|ludźe]] ńy wjedźeli půjakymu. Ńykej tyž můg taki umarlok wylazować ze grobu i strošać, šterować a nynkać ludźi pů [[noc]]ach, larmo robić a joduo wyžyrać. Jak wloz kaj na jako [[wježa]], to kaj by ńy wejřouwezdřou, nauokouo wšyndy umjyrali ludźe. We [[Dolny Ślůnsk|Dolnym Ślůnsku]] to śe na takigo padauo ''Nachzehrer'' abo ''Wiedergänger'', a we [[Gůrny Ślůnsk|Gůrnym]] – ''střiga'', jeli to bůua [[baba]], abo ''střigůń'', jeli to bůu [[chop]]. Padauo śe tyž, co dobře je ukraść střidze śmjertelńica uod ńij abo śe legnůńć we [[trůua|trůle]] uod nij, bo śe wtynčos ńy můgua do grobu wrůćić a couko moc traćůua, nale to bůuo fest a fest ńybezpječne a mauo bůuo takich, kere śe na to powožyli. W přećiwjyństwje do [[upjůr|upjorůw]], ukůnšyńy střigi ńy muśi uoznačać [[śmjyrć]]i uofjary ańi tyž zamjyńyńo śe tyjže w střiga. Bez jaki čas můgům śe uůne tyž zadowalać krwjům [[zwjyřynta|zwjyřyncům]]<ref>[http://izomag.republika.pl/ ''Bestyjoryjuš suowjański dostympny na zajće izomag.republika.pl]</ref>.
 
== Historyjo ==
8217

edycji