Strziga: Porōwnanie wersyji

Dodane 11 bajtów ,  12 lat temu
m (sprowjyńa jynzykowe)
Tych serbskich wampjyřůw badauo we roku [[1732]] třech [[Austrijo|austrijockich]] lykořy, kere suůžyli při wojsku – Flückinger, Siegele i Baumgarten. Couko [[historyjo]] ze serbskij wśi Medwegja uopisali te lykoře we raporće ''Visum et repertum''<ref>''Visum et repertum über die so genannten Vampirs, oder Blut-Aussauger, so zu Medwegia in Servien, an der Türckischen Granitz, den 7. Januarii 1732 geschehen'', [[Nůrymberga|Nuremberg]] [[1732]].</ref>. Raport tyn narobjůu kupa larma we coukij [[Ojropa|Ojropje]] a dyskusyjo uo wampjyřach ćůngua śe aže po lata 60. [[XVIII wjek]]u. Ńykere ze dyškutantůw, lo přikuadu [[Augustin Calmet]]<ref>''Dissertations sur les apparitions des anges, des démons et des esprits, et sur les revenants et vampires de Hongrie, de Bohême, de Moravie et de Silésie'', [[Paryž|Paris]] [[1746]].</ref> spominali tyž při přiležytośći uo ślůnskich střigach. A we [[Ślůnsk]]u tyž śe uo tych [[Syrbijo|syrbskich]] wampjyřach škryflouo. Juž we tym samym [[1732]] roku pisou uo ńich [[Legńica|legńicki]] lykoř Pohl<ref>''Dissertatio de hominibus post mortem sanguisugis, vulgo sic dictis vampyren, auctoritate inclyti philosophorum ordinis publico eruditorum examini die xxx aug. an. MDCCXXXII. submittent M. Io. Christophorus Pohlius, Lignicens. Silesius et Io. Gottlob Hertelius, philos. et med. stud.'', Langenheimii, [[Lipsk|Leipzig]] [[1732]].</ref>, a potym [[Christian Stieff]] we ''Ślůnskim labiryńće historyčnym''<ref>''Schlesisches historisches Labyrinth oder kurzgefaste Sammlung von hundert Historien allerhand denckwürdiger Nahmen, Oerter, Personen, Gebräuche, Solennitäten und Begebenheiten in Schlesien'', [[Wrocuaw|Bresslau]] und [[Lipsk|Leipzig]] [[1737]].</ref>, kaj spůmńou i uo tych střigůńach, uo kerych pisou přůdźi Weinrich.
 
Potym śe za tyn tymat wźyńi literaty, a skuli tego, co do růmanůw ńijak ńy pasowou bjydny chop ze [[wjeś|wśi]], zrobjyli wampjyřami [[grof|grofůw]]ůw i [[princ|princůw]]ůw.
 
We [[XIX wjek|wjeku XIX]] mocka gyšichtůw uo střigach pozbjyrou [[Józef Lompa]]<ref>''Schlesien in slavisch-mythologischer Hinsicht, Schlesische Provinzialblätter'', [[1862]], zaj. 393-396; ''Bajki i podania'': zebrou [[Józef Lompa]], red. naukowo [[J. Krzyżanowski]], [[Wrocuaw|Wrocław]]-[[Waršawa|Warszawa]]-[[Krakůw|Kraków]] [[1965]].</ref>, a ńyskořij pokozauo śe uůnych ńymauo we zborńiku [[Richard Kühnau|Richarda Kühnaua]]<ref>''Schlesische Sagen'', Bd. 1-4, [[Lipsk|Leipzig]] [[1910]]-[[1913]].</ref> a tyž we ''Zarańu Ślůnskim''.