Brudnopis/Chorzów: Porōwnanie wersyji

Cyntrum, gospodźina Prusůw Frica Wilyma, fasuje
(krajsrecht)
(Cyntrum, gospodźina Prusůw Frica Wilyma, fasuje)
 
Admińistracyjowo Chořůw sztykluje śe na štyry vjyrtle:
*Cyntrum
*Centrum
*ChorzówChořůw II
*ChorzówChořůw Stary
*ChorzówChořůw Batory
 
Do žodnygo ze vjyrtli ChořůwaChořowa ńe zaličo śe Wojewódzkigo Źelyńca Kultury a Alowańo, kjery na teryńe štadu ležy.
 
==Gyšichta==
*24 čyrwjyńa 1257 - naškryflano uostaua urkůnda, kero zezwolaua na lokacyjo dorfu Chořůw (Chareu) Božogrobcům ze Mjechowa. Spisou go kśůnže WładysławWuadysuaw OpolskiUopolski
*1778 - uodkryće zuožůw wůnglawůnglo we Chořowje
*1790 - začynto wydobywać wůngjelwůngel na půźńejšejńyskoršy Gůře Redyna
*1791 - drugo gruba we Chořowje - "Prinz Carl von Hessen", kerům w roku 1800 nazwanozamjanowano "Königsgrube"
*1799 - hrabja Friedrich Wilhelm von Reden nadou nazwamjano Königshütte (KrůlewskoKrůlewski HutaWerk) nowo uotwartymu uośrodkowiuoštřodkowi metalurgijimetalurgije
*1809 - powstou lazaryt přypři dźiśejšejteroźńi ulicyštraśe StrzelcówBytůńskich BytomskichStrzylców
*1853 - přypři uobecnośći wuadcygospodźina PrusPrusůw FryderykaFrica WilhelmaWilyma IV Hohenzollerna postawjůnopostowjůno pomńikdynkmal hrabjegohrabjygo von Redena
*1864 - poświyńceńe piršego kośćůua powouańo śwjyntej Barbary
*1868 - Königshütte dostajefasuje štadrecht, Chořůw dalyj niy jest štadem
*1868 - utwořyńe piršego banhofu w štadće - Königshütte Mitte, čyli dźiśejše Chorzów Miasto
*1872 - zapadua decyzjo uo budowje huty we Hajdukach, kere wtedy ńy naležauy do Königshütte
106

edycji