Nowo Gwinyjo: Porōwnanie wersyji

bez ôpisu edycyje
Na pouedńu wyspy je ńiźina s [[bažuoy|bažouůma]], teryn wznośi śe ku cyntrum wyspy, kaj je pora pasmůw gůrskich, s nojwyžšymi ščytůma wysokimi na 5000 [[myjter|m]] n.p.m. Guůwne řyki: [[Fly]], [[Sepik]] a [[Mamberamo]]. Ze surowcůw wystympuje sam [[ropa naftowo]] a [[zuoto]]. Wjynkšość ludnośći to [[Papuasy]].
 
Lo [[Ojropa|Ojropejčykůw]] wyspa uodkryu [[Portůgalijo|Portůgalčyk]] [[Jorge de Meneses]] we [[1526]] roku. We [[XIX wjek]]u wyspa potajlowano mjyndzy [[Ńiderlandy]], [[Ńymcy]] a [[Wjelgo Brytańijo]]. Uod [[1905]] tajla brytyjsko přelozua pod admińistarcyjo Australije. Tajla ńymjecko zostoua po [[I wojna śwjatowo|I wojńe śwjatowyj]] překazano [[Australijo|Australije]] kej [[terytorjům mandatowe]], a uod [[1945]] - [[terytorjům powjerńiče]]. We [[1949]] Australijo skuplowoua oubje tajle we [[Terytorjum Papui a Nowyj Gwinyje]], kere istńouo do [[1975]] roka, we kerym uoguošůno ńypodleguość [[Papua-Nowo Gwinea|Papui-Nowyj Gwinyje]]. Uo tajla zachodńo wadźiuy śe Ńiderlandy s Indůnezyjům bez lata [[1949]]-[[1963]], na kůńec we 1963 roku přiuůnčůno ja ku Indůnezyje kej [[Irjan Zachodńi]].
 
Gospodarka je sam uoparto guůwńy na prymitywnym bauerstwje, ńywjelge wydobyće zuota, [[mjydź]]i, [[střybuo|střybua]] a inkšych. Wyspa je fest licho [[urbańizacyjo|surbańizowano]] a ńywjela je sam drogůw.