Wodźůnka: Porōwnanie wersyji

bez ôpisu edycyje
Rychtowano bez zaloći čerstwygo [[Chlyb|chleba]] (2-3 dńowygo) rosouym abo wodům s kostkům [[buljůn]]owům, a nastympńy dodańy [[Čosnek|čosnku]] (drobno pośekanygo i rozgńyćůnygo s [[Sůl kuchynno|solům]]). Dodowo śe tyž [[fet]] abo [[Masuo|masuo]] i [[magi|magůje]]. Wodźůnka je tyž časym spožywano s [[Bratkartofle|bratkartoflůma]].
 
Wodźůnka wykůnywano zgodńy s 'tradycyjnům recepturům', zawjyromo w śe [[boček]] pokroty w kostki, usmažůny na [[Patelńa|patelńi]], tak coby powstoúy špyrki. Čosnek zagńioto śe s solům, a čerstwy chlyb kreje i dokuodo čosnek, zalywajůnc wšyjstko špyrkůma s fetym, a nastympńy wrawům wodům.
 
W [[Ńymcy|Ńymcach]] znano je kej Wassersuppe (Wasser - woda i Suppe - zupa), ale ńy je to zupa uo gynau tej samej receptuře.
5172

edycje