Wodźůnka: Porōwnanie wersyji

Rozmiar się nie zmienił ,  12 lat temu
bez ôpisu edycyje
(suchy chlyb i wody szklůnka ;P)
 
Spořůndzano bez zalańy čerstwygo [[Wp/szl/Chlyb|chleba]] (2-3 dńowygo) rosouem abo wodům s kostkům [[Wp/szl/Buljůn|buljůnowům]], a nastympńy dodańy [[Wp/szl/Čosnek|čosnku]] (drobno pośekanygo i rozgńyćůnygo s [[Wp/szl/Sůl kuchynno|solům]]). Dodowo śe tyž [[Wp/szl/Fet|fetu]] abo [[Wp/szl/Masuo|masua]]. Wodźůnka je tyž časym spožywano s [[Wp/szl/Bratkartofle|bratkartoflůma]].
 
Wodźůnka wykůnyvanowykůnywano zgodńy s 'tradycyjnům recepturům', zawjero [[Wp/szl/Boček|boček]] pokrojůny w kostki, usmažůny na [[Wp/szl/Patelńa|patelńi]], tak coby powstoúy špyrki. Čosnek zagńato śe s solům, a čerstvyčerstwy chleb kroi i dokuado čosnek, zalewajůnc wšyjstko špyrkůma s fetym, a nastympńy gorůncům vodůmwodům.
 
W [[Wp/szl/Ńymcy|Ńymčech]] znůno je kej Wassersuppe (Wasser - woda i Suppe - zupa), ale ńy je to zupa uo gynau tej samej receptuře.