Nůmera: Porōwnanie wersyji

Rozmiar się nie zmienił ,  10 lat temu
bez ôpisu edycyje
'''Nůmera''' je [[abstrakcyjo|abstrakcyjno]] zacha, użiwano we [[matymatyka|matymatyce]]. Nojbarźi ajnfachowo idźe pedźeć, co nůmera uodpadauodpado na pytańy "wjela". Z anfanga używono do rachowańo wjelośći jakich zachůw - je to [[naturalno nůmera]]. Je do sporu, aże [[zero]] je naturalno nůmera eli ńy, jak przijmjymy co zbjůr naturalnych nůmerůw mo anfang uod zera, tak kożdo nastympno nůmera je srogszo uo 1. Dali můmy [[cołkowito nůmera|cołkowite nůmery]] - do uůnych zbjoru wlazujům [[ujymne nůmery]], t.j. wszyjstke nůmery kere rachujymy uod zera co jedyn do zadku a dowomy uůnym z przodku znok "-". Dali můmy [[wymjerno nůmera|wymjerne nůmery]], je to zbjůr wszyjskich nůmerůw kere idźe zaszrajbować kej iloczyn ze tajlowańo przez śa dwůch naturalnych nůmerůw, przi tymu we mjanowńiku ńy idźe dać zera. Dali sům [[rzeczywisto nůmera|rzeczywiste nůmery]], kerym idźe prziszrajbować jaki půnkt na [[uoś nůmerůw|uośi nůmerůw]], do kerych wlazujům tyż [[ńywymjerno nůmera|ńywymjerne nůmery]], kerych ńy idźe zaszrajboać kej uobyczny ułomek.
 
[[Skuplowano nůmera|Skuplowane nůmery]] to je zbjůr do kerygo wlazujům rzeczywiste nůmery a [[wynukwjůno nůmera|wynukwjůne nůmery]], uoznaczůne <math>i</math> ze nůmerům, kerych jydnostkům je <math>i^2=-1</math>.