Letńe Uolimpijske Igrziska 2008: Porōwnanie wersyji