Czyrwiyń: Porōwnanie wersyji

bez ôpisu edycyje
'''ČyrwjecCzyrwjec''' to je šůstyszůsty [[mjeśůnc]] podug užywanygoużywanygo na [[Ślůnsk]]u [[kalyndořkalyndorz juljański|kalyndořakalyndorza juljańskigo]]. Mjano mjeśůnca (podug [[Aleksander Brückner|Brücknera]]) pochodźi uod suowasłowa ''čerwczerw'' kere uoznačouoznaczo [[larw]] [[pščouapszczoła|pščouypszczoły]]. InkšeInksze zdřůduazdrzůdła wywodzům mjano mjeśůnca a mjano koloru čyrwůnygoczyrwůnygo uod uowada [[čerwjecczerwjec polski|čerwcaczerwca polskigo]], s kerygo wyrabjano čyrwůnyczyrwůny barwńik do tkańin i zbjerano w čerwcuczerwcu na kořyńachkorzyńach rośliny [[čerwjecczerwjec trwoúytrwoły]]. Polska bez kilka wjekůvwjekůw bůuabůła guůwnymgłůwnym dostarčyćelymdostarczyćelym čerwcůw do Ojropy. Nazwa wystympuje tyžtyż w inkšychinkszych godkach půunocnyjpůłnocnyj SúowjańščyznySłowjańszczyzny ([[českoczesko godka|česczes.]] červynczerwyn, [[ukraińsko godka|ukr.]] ''червень'', [[bjouoruskobjołorusko godka|bjoubjoł.]] ''чэрвень''). InkšeInksze mjana užywaneużywane dowńij to: ''ůgorńik'' albo ''zok''. [[UaćinaŁaćina|UaćińskeŁaćińske]] mjano ''Iunius'' (zobočzobocz: [[kalyndořkalyndorz řimskirzimski]]) zostouozostoło zapožyčůnezapożyczůne bez wjynkšośćwjynkszość [[godka|godek]] [[Ojropa|ojropejskych]].
{{ort}}
'''Čyrwjec''' to je šůsty [[mjeśůnc]] podug užywanygo na [[Ślůnsk]]u [[kalyndoř juljański|kalyndořa juljańskigo]]. Mjano mjeśůnca (podug [[Aleksander Brückner|Brücknera]]) pochodźi uod suowa ''čerw'' kere uoznačo [[larw]] [[pščoua|pščouy]]. Inkše zdřůdua wywodzům mjano mjeśůnca a mjano koloru čyrwůnygo uod uowada [[čerwjec polski|čerwca polskigo]], s kerygo wyrabjano čyrwůny barwńik do tkańin i zbjerano w čerwcu na kořyńach rośliny [[čerwjec trwoúy]]. Polska bez kilka wjekův bůua guůwnym dostarčyćelym čerwcůw do Ojropy. Nazwa wystympuje tyž w inkšych godkach půunocnyj Súowjańščyzny ([[česko godka|čes.]] červyn, [[ukraińsko godka|ukr.]] ''червень'', [[bjouorusko godka|bjou.]] ''чэрвень''). Inkše mjana užywane dowńij to: ''ůgorńik'' albo ''zok''. [[Uaćina|Uaćińske]] mjano ''Iunius'' (zoboč: [[kalyndoř řimski]]) zostouo zapožyčůne bez wjynkšość [[godka|godek]] [[Ojropa|ojropejskych]].
 
{{Mjeśůnce}}
272

edycje