Rozbarske ôblyczynie: Porōwnanie wersyji

bez ôpisu edycyje
m (Krol111 przeniósł stronę Rozbarskie ôblēczēnie do Rozbarske uobleczyńy)
Nie podano opisu zmian
'''kiecka''','''mazylonka''' - kiecka dugo do kostek, na knefliki z prawēj strony. Tam, kaj bōły knefle, tam i bōła geldtasza. Jak kero Ślōnzoczka bōła bogatszo, to siē ta kieca doła splisować, inkszē bōły proste. Zauobyczaj bōły jednēj farby. Ôd dołu dowali ''pliśborty'' abo ''szczotki', coby siē ta kieca nie uwalić.
 
'''zopaska''' - fortuch, ôd pasa w dół. I niē bōło tak, coby ta zopaska ino kieca osłaniōła, niē. Ôna bōła paradno. MalowaliLakowali na niēj blumy, coby siē synkom przypodobać. Zopaskę dowało siē na ''wierzcheń''.
 
'''kabotek''' - bioła bluzka, kero zakłodali pod ''jakla'' abo ''merynka'' bōła ino bióła i prosto, nale tako, kero dowali pod '''wierzcheń''' bōła gryfniējszo, haftowano.
'''wierzcheń''' - babsko westa na 5 kneflikōw, dokoła haftowano żakardowo tasiemka. Wierzcheń bōł farby kiecki abo czōrny.
 
'''jakla''' - kaftan, żakiet, na knefle, na zadku duższo niźli z przodu. Miano je podane na inksze godki np. [[Łacina|łac.]] ''iacca'' abo [[język niemiecki|niem.]] ''jacke'' - szaket. Jakla bōła kraszono haftowanymi blumami abo koronkami. Jak miōła koronka doszyto do spodu, to gōdali że to '''szpica'''. Nojbarzij paradno bōła czōrno, jedwabno jakla, w kerej siē szło ino do kościōła nikaj indziēj. Tako jakla to tēēżtēż tajla weselnēgo ôblēczēnio.
 
Pod ''kieckōm'' baby miōły nojmniēj dwiē ''spodnice'', czērwono i bioło. Pod niōm zakłodały biołe ''galoty'' (choby batki z krauskami). Ślōnzoczka musiōła tēż mieć ''kiēłbaśnica''. Bōł to płōcienny wuszt na 5 - 10 cm ruby, w kery ciśli co kto miōł piērze abo wata. Baby to wieszōły dokoła pod kiecka, coby bōło wiēnksze "wciēncie i wygiēncie" w pasie, tako frelka bōła szwarniējszo (durch ino aby siē synkōm przipodōbać).
 
=== Na Gowa ===
http://www.malanowicz.eu/mm/pasje/silesiana/stroje/stroje.htm
 
'''galanda''' abo ([[polsko godka|pl]]. korona śląska) paradny wiōnek, w kery ciśli blumy, błyskotki i szlajfki.
 
'''plyjt''' - cwistōwo chusta. Czōrno, brōnōtno abo ciēmnomodro.
 
'''szpigeltuch''' abo '''szaltuch'''- chusta turecko. Paradny plyjt cwistōwy abo jedwōbny. Czōrno, haftowano na ziēlono, czērwono abo żōłto. Wielgo na 3 m x 1,5 m.
 
'''purpurka''' - paradno kwadratōwo chustka (bok kole 80 - 90 cm). Czērwonēj farby. Lakowano w blumki. Chodziōły (a nikere i chodzōm) w niëj wydanē baby.
 
== Chopske Ôblēczēnie ==
Na chopske ôblēczēnie godajōm tēż '''ancug'''.
Ôd wiērchu chop miōł ôblēczony '''hut''', '''szaket''' (czōrny abo ciēmnomodry), '''westa''' (tako jak szaket), '''biōła koszula''', '''jedwōbka''' pod szēja abo '''szlajfka''', '''galot''' ('''jelenioki''' abo '''bizoki''' jeźli miōły bizy) no i '''strzewiki''' zauobyczaj czōrne.
 
Ô chopskēm ôblēczēniu je piosenka:
 
Ôbejrzycie wy dziēwuchy jacy chopcy pyszni,
Grosza w kapsiē nigdy niē mo, a żēnić siē myśli.
 
Przidzie taki na zolēty, pyto siē ô wiano,
Chocioż łokiēć mu wyłazi i gołe kolano.
 
A '''strzewiki''' tēż mo nowe, niē chcōm mu siē łyskać,
Bo na zadku tako dziura, mōgby siē piēs wys*ać.
 
'''Szaket''' to mo w same łaty, '''koszula''' niē dobro,
A u '''lēmca''' takiē strzēmpy jak trowisia drōbno.
 
'''Kapudrocek''' tēż mo nowy, dość mu tam pasujē,
Jēdno skrzidło po kolana, drugiē przistēmpujē.
 
 
Ôbadej tēż: http://www.malanowicz.eu/mm/pasje/silesiana/stroje/stroje.htm
Anonimowy użytkownik