Půłnocno Macedůńijo: Porōwnanie wersyji

bez ôpisu edycyje
Nie podano opisu zmian
|uwagi =
}}
'''Republika Macedůńije''' ([[macedůńsko godka|mac.]] ''Република Македонија'') – [[państwo]] na [[Půuwysep Baukański|PůuwyspjePůłwyspje Baukańskim]], powstouepowstołe po rozpadńyńću śe [[Jugosuawijo|Jugosuawije]].
== Geůgrafijo ==
[[Plik:Ohridsoeen.jpg|left|200px|thumb|[[Jeźoro Uochrydzke]]]]
* Powjyrchńa coukowitocołkowito: 25 713 km²
* Powjyrchńa lůndowo: 24 856 [[kilomyjter#Kilomyjter kwadratowy|km²]]
* Powjyrchńa wůd: 447 km²
* CoukowitoCołkowito grańica lůndowo: 748 km
* DugośćDługość wybřežawybrzeża: ńy mo dostympu do mořamorza
* DugośćDługość grańic ze sůmśodujůncymi państwůma: [[Albańijo]] 151 km, [[Bůugaryjo|Bůłgaryjo]] 148 km, [[Grecyjo]] 228 km, [[Kosowo]] 159 km, [[Syrbijo]] 62 km.
* NojwyžšyNojwyższy půnkt: [[Korab (wjyrch)|Korab]] 2 753 m [[n.p.m.]]
* NojńižšyNojńiższy půnkt: řykarzyka [[Wardar]] na grańicy s Grecyjům – 50 m n.p.m.
 
Macedůńijo je krajym guůwńygłůwńy gůrskym a wyžynnymwyżynnym. Na teryńe coukigocołkigo kraju sům porozćepywůne masywy gůrske, s kerych nojwjynkšynojwjynkszy a nojwyžsynojwyżsy to [[Šar Puańina|Szar Puańina]].
 
Mjyndzy masywůma ležůmleżům kotliny – [[Prilepsko Pole]], we dolińe [[Crna Reka|Crnyj Reki]], [[Polog]] we dolińe gůrnygo Wardaru, [[Ovče Pole|Ovcze Pole]] a [[Kočansko Pole|Koczansko Pole]] nad [[Bregalńica|Bregalńicům]] a tyžtyż dolńy wjynkšychwjynkszych řykrzyk – [[Strumica (řyka)|Strumicy]], [[Wardar]]u a [[Drin]]u.
 
NojwjynkšůmNojwjynkszům a nojdugšůmnojdugszům řykůmrzykům je [[Wardar]] (320 km), kerygo najwjynkšyminajwjynkszymi dopuywůma sům [[Treska]], [[Pčinja|Pczinja]], [[Bregalnica]] a [[Crna Reka]], Krům tygo terytoryjo Macedůńije uodwodńujům ješčejeszcze [[Strumica]] a [[Drin]] (kery noležynoleży do zlewiska [[Moře Adrjatycke|MořaMorza Adrjatyckigo]]).
 
{{Ojropa}}
106

edycji