Wikipedyjo:Sztamtisz/Techńiczne kwestyje: Porōwnanie wersyji

→‎Přůntańy Wikipedyje: Szloonzek je "multi-kulti"
(→‎Přůntańy Wikipedyje: Szloonzek je "multi-kulti")
:::::: Corozki barzi sam to vszysko, na pamjyńć Mi prziwodźi polsko pjeśńiczka, kaj boouy taky worta: "... ledwo się zaczęło, a już się skończyło?!". Waszo tu wzajymno adoracyjo we uoszklistvje, przerosto polsky we tymu "rezultata", tak bez Szloonzoukoov zawdy prześmjywane! Sebrauo śe śtyrzu - jak do szkata, naćepli moonopol i padajoom: "Uobocće se, jako to ta naszo propozycyjo mustra szloonzskigo szkryfta je wydarzoono! A jak we ńjym szloonzskou Wikipedyjo przirosto!". Cy Wy Soommńyńo ńy moće? Gwout tu tym, szloonzskymu jynzykowi, czyńiće! Jednako, jako czyńoony boou jus na forumje "Kodyfikacyje". Kożdy ćoongnoou i ćoongne dali ku sztrece, kaj uwjoonzane uostauy postroonki jego uzdy? Nojgorsze zaś soom "aktywisty", kjere choć pojyńćo uo szloonzski godce ńy majoom, to znajoom plac na kjerym wywjyszoono uostaua hadra z napisym - "META". Tak śe ku ńji rozfechtowauy, iże ńy posuyszauy na cas syndźe, kjery wrzescy: "FALSTART!". Za to, co`ch tak tes sam porykowou, pysk mi zatkali! Ale widza, co ftosik śe uopamjyntou, z ńygodźiwośće uotrzoonsnoou, abo spomjarkowou, co postroonki z jejich uzdy Istne szarpjoom i "hetta" wrzescoom? Pytoom śe: A kaj je posuchańy u nojsrogszy tajle Szloonzoukoov? Bo przeca ńy we Polsce lebo Czechach uoona je?! Spoomńou sam choć kjery, co pedźane uostauo na Syminaryjoom Szloonzskym "Języki Ślązaków - dawniej, dziś, jutro" we Kamjoońe Szloonzskym? Zaś zawrocać bandźejćy? Jak mi śe zdowo, to przi tym ranżyroongu do koońa śe wtynczos godo - "Nastoomp śe!". [[Użytkownik:Jaborygyn|Jaborygyn]] 20:18, 7 paź 2008 (UTC)
::::::: Coukym ńy rozůmja čego sam inkšygo uočekuješ. Přeca ślůnski bůu bez wjeki jynzykym wjyncyj godanym niž pisanym. A jak śe pisauo, to w koždym kůnsku Ślůnska inakšyj - bařij na polski, bařij na morawski lebo na ńymjycki. Bo taki je Ślůnsk - wjelokulturowy. To by bůuo ale ńy do pořůndku, ńy po ślůnsku, jak by se wtoś přišou i pedźou - Tako moće pisać. To ńyma Afryka pod řůnfůma misyjůw. '''To je wjelgo radość do Ślůnska, co můmy wjela foršlagůw do nošyj godki'''. Inakšyj to by bůu teror. Co do uortografije ńy mušymy być jednyj myśli. I to jest našo wartość. Jyno do gramatyki mušymy śe pogodźić. Bo tu ńy mo placu do felerůw. Je žech rod, cośće pedźeli tyž uo Ślůnzokach, keřy wyjechali na Zachůd. Bo myślymy jyno uo tych s Polski, časym uo tych uod Čechůw. A přeca sům tyž ći ś Ńymjyc. Akurat co'ch kukou na zajty po ślůnsku, coby sprowdźić kero uortografijo je we Internecu nojpopularńijszo. Dyć cheba ńy polsko. To'ch śe zdźiwiu. Znojdu žech jyno dwje (DWJE! - jak coś znoće, to dejće mi znać) zajty, uo kerych idźe pedźeć, co sům přirychtowane w uortografije polskij (http://giskana-fojermana.prv.pl/ a http://k.gwozdz.glt.pl/). Te zajty tyž majům felery, ale inkše to pišům polskymi buchštabůma tak roztomajto (np. we jydnym artikelu můmy "ślonski", "śląski", ślunski") co ńy idźe při dobrych chyńćach uznoć uůnygo za jydno uortografijo. A nojwjyncyj zajtůw po ślůnsku trefiu žech pisane bez ńymjeckich Ślůnzokůw, a ''piszom lone wlasniy tak''. Tůž wejřijmy se na Ślůnzokůw s Zachodu.--[[Użytkownik:Dyktando|Dyktando]] 18:10, 8 paź 2008 (UTC)
::Kej we tyoryji, a moom Nadziejo i praktisz - Szloonzek je "multi-kulti", to pojakymu takou tes niy je ta sam, szloonzskou Wikipedyjo? Pojakymu artikle niy mogoom byc' szkryflane rostomajtyma alfabyjtooma i gramatykooma? Cy to niy je bliske terroryzmusowi? Przeca tyn plac, zwany szloonzskoom Wikipedyjoom, dany uostou wszyskym Szloonzoukoom, abo ...?! A kej wjyma tes, co przegnane Szloonzouki: "piszom lone wlasniy tak", to fto sam i z cym ku Niym naprzecivko wyuazi? Przeca wjyma tes, ize polsky "ł", na Szloonzsku, fungowauo lako "l"! Myslowic, Laband, S'vjyntochlowic, Lagiewnicz, Michalkowicz, ... to yno pora, pjyrsych z kraja wziyntych, mjanoov szloonzskych sztadoov a vsioow?! Kjere to mjana ta tajla Szloonzoukoov niy musiała inakszy szrajbowac' po "wyjeżdzie", yno dali po szloonzsku. :-) [[Użytkownik:Jaborygyn|Jaborygyn]] 11:16, 10 paź 2008 (UTC)
::::::::Jo Wům, zocny Jaborygyńe, przećepować ńic ńy myśla, powjym jyno, iże nojłacńi je krytykować. We uodpowjedźi moće sam uody mje gydichta ze ekstra dedykacyjům lo Wos:
 
337

edycji