Sulkowski djalekt: Porōwnanie wersyji

bez ôpisu edycyje
== Bajszpil tekstu ==
{{cytot|Gwojźdźaurz mau wjelkům familijam. Ćynżko mu je wszyckich ućůngnuć. Ale robi dźyń i noc, ażby dźeći mjały co jejść, co se oblyc i czim zostać. We wszyckim půmaugau mu baba. To je dobrau baba. Kaj chłop być ńy może, tam je ůna. W leće stauwau rano o jednej a leći na trauwam. Tam daleko za huczńicam. Jak przychodźi du dům, warzi na blasze. Dauwau świńům, gańśům, kurům a odbywau krowy. Po śńaudańu idźe na poly. Krůtko przed połejdńym zajś je důma. Mujśi warzyć objaud a gotować lau bydła.|Feliks Steuer|Ostatńi gwojźdźaurz}}
{{Djalekty ślůnskij godki}}
[[Kategoria:Djalykty ślůnskij godki]]
[[en:Sulkovian dialect]]
8217

edycji