Muster:Gmin Papowo Biskupie: Porōwnanie wersyji

bez ôpisu edycyje
|-
|style=font-size:90%| <center>
[[Dubielno (chełmiński krys)|Dubielno]], &bull;
[[Falęcin (kujawsko-půmorske wojewůdztwo)|Falęcin]], &bull;
[[Firlus]], &bull;
[[Folgowo]], &bull;
[[Jeleniec (kujawsko-půmorske wojewůdztwo)|Jeleniec]], &bull;
[[Kucborek]], &bull;
[[Niemczyk (kujawsko-půmorske wojewůdztwo)|Niemczyk]], &bull;
[[Nowy Dwór Królewski]], &bull;
[[Papowo Biskupie]], &bull;
[[Staw (chełmiński krys)|Staw]], &bull;
[[Storlus]], &bull;
[[Wrocławki]], &bull;
[[Zegartowice (kujawsko-půmorske wojewůdztwo)|Zegartowice]], &bull;
[[Żygląd]]
</center>
8217

edycji