Prawa ôd używŏczōw

Zarzůndzej prowami użytkownika  
Przeglądanie grup użytkownikaPrzeglądanie grup, do których należy użytkownik Flow talk page manager (dyskusyjŏ | wkłŏd)

Noleżi do: Boty, Boty Dyskusji Strukturalnych

Na stałe należy do: Autōmatycznie przituplowani używŏcze

Ten użytkownik jest użytkownikiem systemowym

Regest uprawniyń używŏczōw

Niy ma we regeście zgodliwych elymyntōw.