Trzyńśyńy źymje

(Pōnkniyntŏ ze Třyńśyńy źymje)

Trzyńśyńy źymje – to gwołtowne rozładowańy naszpanůwań kere powstowajům we skorupje źymskej we czaśe ruchůw fragmyntůw litosfyry. Ze mjyjsca uwolńjyńo tych naprynżyń (hipocyntrům – uůgńisko trzińśyńo źymje) rozłażům śe fale sejsmiczne. Půnkt na powjyrzchńi Źymje położůny nad uůgńiskym (epicyntrům) to mjyjsce, kej fale doćyrajům nojwcześńij a kej straty sům nojwjynksze. Śůła wstrzůnsůw maleje we mjara uoddalańo śe uod epicyntrům.

Skutki Třyńśyńo Zjymje

Badańjym trzińśyń źymje zajmuje śe sejsmolůgijo.