Tomasz Rożek (rodz. 30 listopada 1976 we Katowicach) – ślōnski naukowy dźynnikorz a fizyker.

Tomasz Rożek (2021)

Sztudjyrowoł fizykǎ a dźynnikarstwo na Ślōnskim Uniwersytecie. Mŏ naukowy stopjyń dochtōra fizyki nad kerym robjōł we instytucie Forschungszentrum we Juelich.

Je szypferem Geselszaftu Dźynnikorzy Naukowych Naukowi.pl a pomysłodowcōm, a wspōłszypferem geselszaftu Śląska Kawiarnia Naukowa.

Wspōłrobjōł s polskimi cajtungōma, kej: Wiedza i Życie, Świat Nauki, National Geographic, Wprost, Przekrój, Gazeta Wyborcza, Życie, Dziennik Zachodni, Rzeczpospolita.

We 2008 roku ŏstoł Popularyzatorym Roku 2008.

We 2009 sztudyncke samorzōndy ślōnskich uczelnōw nadgrodziły ǒnygo Laurem Studenckim za działanio ŏ popularyzacyji nauki.

We lutym 2011 roku wydŏł ksōnżka "Nauka - po prostu. Wywiady z wybitnymi", kero ŏstoła uznanô za nŏjlepszo ksiōnżka popularnŏ-naukowŏ we sezōnie 2010 - 2011. "Nauka - po prostu" je to zbjōr wywjadōw ze uznŏnymi polskimi naukowcōma, kere reprezyntujōm roztomajte dziedziiny nauki. Nanotechnologijo, cybernetyka a robotyka, fizyka czōnstkōw, badania mōzgu, internec a ônygo rola we kōmunikacyji, klima a modyfikacyje pogody a tyż genetyka czowjeka.

We radiu eM mo autorski program Labirynty Wiedzy[1], klaruje tyż nauka we programje Dzień Dobry TVN we soboty.[2].

Je szefym naukowyj tajli tygodnika Gość Niedzielny[3].

Przipisy

ZdrzůdłoEdytuj

Necowe uodwołańaEdytuj