Truładrzewjanno lebo metalowo szachtla, czynsto wyśćełano matyrjołym a korůnkůma, kery słůży do gracůnku umartych ludźi.

Staro truła
Teroźńo truła

Truły służům tyż nocům kej plac śńiku (np. we zakůńe śostrůw Klaryskůw), a za dńa kej plac do śedzyńo. Podańy, powjarkowym wampjyrzům truły słůżůły kej mjejsce do spańo.