Turbo (guma)

(Pōnkniyntŏ ze Turbo (Guma))

Turboguma do żućo uo smaku fyrzichy, wyprodukowana bez turecko firma Kent. Gumy do żućo zawjeroły wkłodki ze zdjynćůma autůw, motoradůw a inkszych strzodkůw transportu. Bůły popularne wśrůd młodźeży na kůńec lot 80. a na anfangu lot 90. (głůwńe we Polsce, Rosyji i Bułgaryji), a wkłodki ze zdjynćůma stoły śe cynnymi przydmjotůma lo kolekcjonerůw a bez mocka sympatykůw zbjyrone sům do dźiśoj (mimo aże produkcyja zakończůno we roku 2007).

Guma "Turbo" po rozpokowańu, po prawyj zajće złożony uobrozek auta