Tyńis źymny – gra športowo, kero je rozgrywano na korće tyńisowym, polygajůnca na přebijańu raketům tyńisowům bali bez nec na pole přećiwńika, tak, coby utrudńić jeji uodbjůr. Može być rozgrywano pojydynčo (tzw. Singel), a tyž we dwuosobowych zespouach zawodńikůw jydnyj pući (debel) abo mjyšanych (mikst).

Špil na korće tyńisowym