Spotkania Pod Brzymem

Spotkania Pod Brzymem (brzym, brzim znaczy we ślůnskij godce "modrzyw") -- festyny we Pszczynie łonaczone od wielu lot. Robi sie je na wiosna, a nojczynścij na początku czyrwca. Organizuje je Towarzystwo Miłośników Źymi Pszczyńskij, kerymu zależy na rozwoju ślůnskij kultury ludowyj we cołkij pszczyńskij okolicy. A we podpszczyńskich wsiach fest dużo je roztomajtych zespołów regionalnych, kere pod brzimem śpiywają downe piyśniczki i prezyntują ślůnskie stroje. [1]

Przipisy

  1. Marek Szołtysek: Ślonsk je piykny = Śląsk jest piękny = Silesia is beautiful = Schlesien ist wunderschön = Slezsko je krásné = La Slesia é bella = La Silésie est belle: Rybnik 2007: ISBN 978-8388966-21-7 ; s. 62

Necowe uodwołańo edytuj

Kategoryjo:Kultura Polski Kategoryjo:Pszczyna