Uopolski Ślůnsk

tajla Ślōnskŏ

Uopolski Ślůnsk (mjym. Oppelner Schlesien, pol. Śląsk Opolski, Opolszczyzna) – ńyjednůznajczńe uokryślany regjůn geograficzny Gůrnygo Ślůnska, rozlygowany we srogim bycirku Uopola, kere je a bůło głůwnym jigo sztadym. Uodrymbnůść tygo regjůnu Gůrnygo Ślůnska je skiż pjyrwy ferwaltůngowego tajlůngu we Mjymcach a ńyskorzi tajlůng na wojewůdztwa we Polsce. Mjano Uopolszczyzna je tyż roz a kedy używano lo uokryślyńo Uopolskego wojewůdztwa.

Bajszpil wystowjyńo Uopolskego Ślůnska – teryn Gůrnego Ślůnska we teroźnych grańicach uopolskego wojewůdztwa

Uobocz tyż

edytuj