Władimir Władimirowicz Putin (rus.: Владимир Владимирович Путин, rodz. 7 paźdźerńika 1952 we Pejtersburgu) – ruski polityker, ze fachu prawńik. Dowńij tyż agynt KGB. Prymjer Rusyje uod 8 śyrpńa 1999 do 7 moja 2000, połńůł funkcyjo prezydynta Rusyje po rezygnacyji Jelcina 31 grudńa 1999; 26 marca 2000 uobrany za prezydynta Rusyje, 14 marca 2004 zaś uobrany na te same stanowisko. Urzůnd prezydynta sprawowoł do 7 moja 2008, a 8 moja 2008 roku objůn urzůnd prymjera. 4 marca 2012 roku uostoł zaś uobrany za prezydynta Ruskij Federacyje. 7 moja 2012 zostoł zaprzyśynżůny a beztůż zaś objůn urzůnd prezydynta.

Władimir Putin (2020)