Wapyn Nowygo Sůncza

Wapyn Nowygo Sůncza przedstowjo we modrym wapynowym bloće św. Gryjta we bjołym klajdźe a czyrwjůnym mantlu, kero stoi na źelůnym smoku, we prawyj rynce trzimje krziż, a we lewyj palmowo asta.

Wapyn Nowygo Sůncza

Je to simbol znůmy uod nadańo sztadrechtu we 1292 roku. Śwjynto Gryjta je patrůnkům pjyrszygo kośćoła we Nowym Sůnczu.