Weschodniŏ Afryka to je regiōn Afryki, co ôbyjmuje weschodniõ tajlã kōntynyntu. Zaôbycz do krŏjōw Weschodnij Afryki zaliczane sōm:

Państwa Weschodnij Afryki

jak tyż znŏleżne terytorium Reunion. Czasym do Weschodnij Afryki zaliczŏ sie tyż Mozambik, Sudan i Połedniowy Sudan.