Wikipedyjo

wielogŏdkowŏ internetowŏ yncyklopedyjŏ

Wikipedyjŏ to je miyndzynŏrodowŏ a wielogŏdkowŏ internetowŏ yncyklopedyjŏ, co fōnguje podle prawidła ôdewrzōnyj treści. Fōnguje na softwarze MediaWiki ôd Wikimedia Foundation (haw. wiki – „wartki”), wywodzōnce sie ôd kōncepcyje WikiWikiWeb, dozwolajōnce edycyjõ kożdymu używŏczowi wchodzōncymu na zajtã a aktywnõ aktualizacyjõ ônyj treści. Ausdruk Wikipedyjŏ to je neologizm, zrobiōny skuplowaniym ausdrukōw wiki i yncyklopedyjŏ. Szlagwortym ôd Wikipedyje je „Swobodnŏ yncyklopedyjŏ, co jōm kożdy może edytować”.

Logo Wikipedyje

Wikipedyjŏ powstoła 15 stycznia 2001 roku i zarŏz zrobiyła sie popularnŏ. Przōdzi bōła za projekt spōmocny dlŏ pisanyj ôd fachmanōw i niyegzystujōncyj terŏźnie Nupedyje. Ôd 2003 roku ônyj posiedzicielym je ôrganizacyjŏ non-profit Wikimedia Foundation.

Ôd sztartu Wikipedyje zdobyła ôna fest popularność, a Wikimedia Foundation sztartła roztōmajte spokrewniōne projekty. Wikipedyjŏ to je jedna ze nojczyńścij nawiydzanych neczajt, a moc inkszych neczajt sztartło ônyj mirrory abo forki.

Wersyje gŏdkowe

edytuj

Wikipedyjŏ mŏ mockã wersyji gŏdkowych ôd 2004 roku. Ôziymnŏście ze nich mŏ już bez milijōn artikli. Wersyje gŏdkowe ze nojsrogszōm wielościōm artikli to (na 29 paździyrnika 2021):

 1. Ynglandzkŏ: 6,401 milijōna
 2. Cebuano: 6,038 milijōna
 3. Szwedzkŏ: 2,909 milijōna
 4. Niymieckŏ: 2,627 milijōna
 5. Francuskŏ: 2,370 milijōna
 6. Niderlandzkŏ: 2,069 milijōna
 7. Ruskŏ: 1,765 milijōna
 8. Szpanielskŏ: 1,726 milijōna
 9. Italijańskŏ: 1,723 milijōna
 10. Polskŏ: 1,494 milijōna
 11. Egipskŏ arabskŏ: 1,353 milijōna
 12. Japōńskŏ: 1,297 milijōna
 13. Wietnamskŏ: 1,269 milijōna
 14. Waray-Waray: 1,265 milijōna
 15. Chińskŏ: 1,238 milijōna
 16. Arabskŏ: 1,141 milijōna
 17. Ukrajińskŏ: 1,120 milijōna
 18. Portugalskŏ: 1,076 milijōna

      ...
      94. Ślōnskŏ: 54 tysiōnce

Spokrewniōne projekty

edytuj

Wikipedyjŏ mŏ nastympujōnce spokrewniōne projekty: