Wizualny rōman (jap. ビジュアルノベル bijuaru noberu) to je japōnskŏ kōmbinacyjŏ kōmputrowego szpila z rōmanym, z małõ możebnościōm interakcyje a epnōm wielościōm tekstu. Ajnfachowy wizualny rōman mŏ grafike jak z anime, muzykã w tle a pŏrã cest do ôbioru[1]. Niykere wizualne rōmany majōm animacyjõ.

Bajszpil wizualnegŏ rōmanã
Bajszpil cesty we wizualnym rōmaniy

Cesty edytuj

We wizualnych rōmanach sōm cesty, kere wekslujōm fabulã szpila. Eźli po ôbraniu cesty niy je sie jeji wiyrny idzie trefić na felerny kōniec[2]. Wizualny rōman bez cest to kinetyczny rōman.

Przipisy