Ôtwōrz przodnie myni
Zmartwychwstańy Jezusa Kristusa (Dierick Bouts), 1455

Wjelgonoc, tyż Wjelgo Ńydźela, we prawosławju Pascha – nojstarsze a nojważńyjsze krześćijańske śwjynto lo erbńizy powstańo Jezusa Kristusa ze umrziłych, kery podug Nowygo Testamyntu kej Bożi Syn przezwyćynżůł śmjyrć.

W krześćijaństwje kożdo ńydźela je erbńizům zmartwychwstańo Kristusa, atoli Wjelgonoc je nojuroczyśći fajrowano.