Wyżka trzieka - nojmajsy uodćinek we trzieku, kery idźe uod danyj eki do przećiwnygo boku, mjanowanygo podstawům. Wyżka je zowdy prostopadło do podstawy. Kożdy trziek mo trzi wyżki, przećinajům śe uůne we jedym punkće mjanowanym uortocyntrům.

Trziek a jigo wyżki (czyrwjůne)