Bezwzglyndno wyżka

(Pōnkniyntŏ ze Wysokość bezwzglyndno)

Bezwzglyndno wyżka – pjůnowo mjara uodlegośći (wyżka) punktu na Źymji wzglyndem poźůmu morza, kery je punktym 0. Szrajbowano je bez abrewjacyja n.p.m. (nad poźůmym morza).

Mjary HA HB HC HD sům wyżkami punktůw A, B, C, D