Ôkres ôrbitalnyczas, jaki je potrzebny ciału (co je na ôrbicie naôbkoło inkszego ciała) na wykōnanie jednego połnego ôbiegu ôrbitalnego. Zależnie ôd tego, zglyndym jakigo pōnktu ôdniesiyniŏ rachujymy poczōntek i kōniec ôbiegu, mogymy wyróżnić:

Dlŏ Ziymie rok używany w dziynnyj rachubie czasu je rōwny ôkresowi zwrotnikowymu. Ôkresy ôbiegu planet naôbkoło Słōńca idzie porachować z trzecigo prawa Keplera.