Ślynża

gōra na Dolnym Ślōnsku
(Pōnkniyntŏ ze Ślynža)

Ślynža (downe mjano: Sobůtka, dś. Zotabarg, mjym.: Zobtenberg) – gůra wysoko na 718 m n.p.m, kero ležy we Masywje Ślynžy, we wojewůdztwje dolnoślůnskim. U jeji podnůža ležy mjasto Sobůtka. Skiž jeji widočnyj s daleka sylwetki, srogij wysokośći wzglyndnyj a tyž specyfičnygo mikroklimatu mjanowano Ślůnskim Uolimpym.

Ślynža
Posůng Ńydźwjydź

Gůra uod pradownych časůw bůua uostřodkem kultu religijnygo, a gynau půgańskich kultůw solarnych. Je tyž mjanowano skiž tygo Gůra třech kultur (słowjańskij, germańskij a celtyckij). Śladůma po ńich sům kryngi kamjynne a posůngi, s kerych nojbaři znane to Ńydźwjedź a Frelka s rybům. Bez rodźimowjercůw dali je powožano za śwjynto gůra, a uobchodzům tam uůńi swoje śwjynta. Terozki na wjyrchu Ślynžy znojduje śe kośćou katolicki.

Je tam tyž wježa widokowo, schrůńisko (uoficjalńe Chaupa Turysty - Dom Turysty) im. Romana Zmorskigo a mašt Cyntrům Nadawčygo Ślynža.

Commons
Commons