Szyrokość geograficzno

jedna z geograficznych spōłrzyndnych
(Pōnkniyntŏ ze Šyrokość geůgrafično)

Szyrokość geograficzno (yng. latitude, zimbol φ) – jedno ze geograficznych wspůłrzyndnych. Szyrokośći mogům mjeć mjary uod 0° na růwńiku lo 90° na bjegunach Źymji.

Szyrokośći geograficzne a ji stopńe

Eli punkt na Źymji je na půłnoc uod nojdugsego růwnolyżńika - růwńika (na půłnocnyj půłkuli źymskjej) to mo szyrokość geograficzno půłnocno (zimbol: N). Nale tyż jeli punkt je na půłkuli połedńowyj to mo szyrokość geograficzno połedńowo (zimbol: S)

Uobocz tyż

edytuj