14 lutygo – sztyrnosty dźyń lutygo, a 45. dźyń roku podug używanygo na Ślůnsku grygůrjańskego kalyndorza. Do kůńca roku uostoło 320 dńi (321 dńi we przistympnym roku).


Rodźili śeUobejzdrzij wszyjske dńi roku:
StyczyńLutyMarzecKwjećyńMojCzyrwjecLipjecŚyrpjyńWrześyńPaźdźerńikListopadGrudźyń