Tyn artikel je ô miarze czasu. Dej pozōr tyż: rok (ujednoznaczńyńy).

Rok - miara czasu miyndzy dwōma takimi samymi położyniami Ziymie we jij ruchu po ôrbicie naôbkoło Słōńca. Idzie tyż godać ô rokach inkszych planet. Je to ôdstymp czasu miyndzy dwōma takimi samymi położyniami planety we jeji ruchu po ôrbicie naôbkoło jij gwiŏzdy macierzystyj.

Rok kalyndŏrzowy

edytuj

Rok kalyndŏrzowy to ôkres miyndzy dwōma takimi samymi datami we danym kalyndŏrzu.
We kalyndŏrzu gregoriańskim rok mŏ 365 dni, a przestympny 366.

Dugości rokōw planet Ukłŏdu Słōnecznygo

  • Merkury - 87,96935 dni (0,240847 roku Ziymie)
  • Wynus - 224,700 96 dni (0,615 197 7 roku Ziymie)
  • Ziymia - 365 d 5 h 48 min
  • Mars - 686,9601 dni (1,8808 roku Ziymie)
  • Jowisz - 4 333,286 7 dni (roku Ziymie)
  • Saturn - 10 759,5 dni (29,46 roku Ziymie)
  • Urōn - 30 708,16 dni (84,07 roku Ziymie)
  • Neptōn - 60 223,352 8 dni (164,88 roku Ziymie)