24 grudńa – dwadźesty sztworty dźyń grudńa, a 358. dźyń roku[1] podug używanygo na Ślůnsku grygůrjańskigo kalyndorza. Do kůńca roku uostoło 7 dńi.

ŚwjyntaUobejzdrzij wszyjske dńi roku:
StyczyńLutyMarzecKwjećyńMojCzyrwjecLipjecŚyrpjyńWrześyńPaźdźerńikListopadGrudźyń
  1. We ńyprzestympne lata