4 paźdźerńika

data

4 paźdźerńika – szworty dźyń paźdźerńika, a 277. dźyń roku[1] podug używanygo na Ślůnsku grygůrjańskigo kalyndorza. Do kůńca roku uostoło 88 dńi.Uobejzdrzij wszyjske dńi roku:
StyczyńLutyMarzecKwjećyńMojCzyrwjecLipjecŚyrpjyńWrześyńPaźdźerńikListopadGrudźyń
  1. We ńyprzestympne lata