Ôtwōrz przodnie myni

6 styczńa – szůsty dźyń styczńa, a 6. dźyń roku podug używanygo na Ślůnsku grygůrjańskego kalyndorza. Do kůńca roku uostoło 359 dńi (360 dńi we przistympnym roku).

Śwjynta

Rodźili śeUobejzdrzij wszyjske dńi roku:
StyczyńLutyMarzecKwjećyńMojCzyrwjecLipjecŚyrpjyńWrześyńPaźdźerńikListopadGrudźyń