Alfabyt polski lo ślůnskij godki


Alfabet polski ślōnskij gŏdki je używany ôd dŏwna, skuli tego, iże nojwiyncyj Ślōnzokōw miyszkŏ we Polsce, kaj uczōm sie we polskich szkołŏch a abecadło, co nojlepij znajōm to je polske abecadło. We tym alfabecie je atoli połowa Ślōnskich strōn internetowych we Polsce[1] a tyż i cajtōngōw.

KōntrowersyjŏEdytuj

Pisanie we tym szrajbōnku je moc prōblymatyczne, bo bp. ź idzie pisać jak ź abo zi, co dŏwŏ problymy we słowach typu zicherka. Je Je tyż ryzyko zatracyniŏ wymŏwy Ślōnskij - niy mŏ jednyj metody na zapisanie ů, bp. Słowo „Ślůnsk” pisze sie Ślonsk, Ślónsk, Ślunsk abo nawet Śląsk (nosowego o we naszyj godce niy ma).

Podobnie je tyż ze prelabializacyjōm – we słowie „ôrganizacyjŏ” pisze sie ło – łogranizacyjo, co niy mo cweka bez to, że łōmane je prawidło ô ł jako nastympcy l welaryzowanego. Alfabet polski dlŏ Ślōnskij gŏdki je krytykowany ôd zwolynnikōw nowych szrajbōnkōw[zdrzůdło?].

LiteryEdytuj

Aa Bb Cc Ćć Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Óō Pp Rr Ss Śś Tt Uu Ww Yy Zz Źź Żż

A tyż dwanŏście wieloznakōw:

ch cz dz dź dż rz sz ci ni si zi dzi.

Przipisy