Andrij Sadowyj, 2010.

Andrij Iwanowycz Sadowyj (ukr. Андрі́й Іва́нович Садови́й; rodz. 19 śerpńa 1968 we Lymbergu, SSSR) — ukrajiński polityker, społeczny aktiwista a biznesmyn. Zołożyćel ferajnu Samopomicz, kere z czasym przeformowało śe we polityczno partyjo. Jedyn ze zołożyćelůw fyrmy TRK Luks. Mer Lymberga uod 2006 roku.

ŻywobyćeEdytuj

Rodźůł śe we Lymbergu. Uůnego muter bůła rechtorkům, a fater inżyńerym we LAZ (Lymberskij Fabryce Autobusůw). We 1987 skůńczůł Lymberske Techńikům Radyjoelektrůńiki. Potyn dwa lata sużył we sowjeckim wojsku.

BildůngEdytuj

Sztudjyrowoł na Lymberskij Politechńice, we 1995 dostoł titel inżyńera elektrůńicznyj techńiki. Uod 1997 mo kwalifikacyjo ekůnůmisty ze szpecyjalnośćům "Finance a kredyt". We 1999 skůńczůł Norodowo Akadymijo Państwowego Reskyrůngu przi Prezydyńće uod Ukrajiny.