Auto ćynżarowe – pojazd mechańiczny, śilnikowy, przeznaczůny do przekludzańo towarůw, ćůngńyńo naczepy, prziczepůw (kery ńy je ćůngńikym bałerskim) abo do przekludzańo ludźi (kery ńy je autobusym), uo maśe dopuszczalnyj cołkowityj wjyncyj kej 3500 kg.

Auto ćynżarowe zabudowany kontynerym
Ćůngńik śodłowy
Ćůngńik śodłowy ze dwůma naczepůma

ProducyntyEdytuj

Nojwjynkszymi producyntůma autůw ćynżarowych sům[zdrzůdło?]: