Kilogram (ôznaczynie kg) to je jednostka masy we układzie SI.

kilogram [kg]
Ukłŏd SI
Wymiar
Jednostka masy
Typowe symbole srogości m, M
we jednostkach SI podstawowŏ
we jednostkach CGS
we jednostkach anglosaskich
Muster kilograma do 19 mŏja 2019

Je to terŏźnie jedynŏ jednotka podstawowŏ posiadajōncŏ przedrostek (kilo).

Jednotki wtōrne

edytuj
miano ôznaczynie we g we kg
joktogram yg 10−24 g 10−27 kg
zeptogram zg 10−21 g 10−24 kg
attogram ag 10−18 g 10−21 kg
femtogram fg 10−15 g 10−18 kg
pikogram pg 10−12 g 10−15 kg
nanogram ng 10−9 g 10−12 kg
mikrogram µg 10−6 g 10−9 kg
miligram mg 10−3 g 10−6 kg
centygram cg 10−2 g 10−5 kg
decygram dg 10−1 g 10−4 kg
gram g 1 g 10−3 kg
dekagram dag 101 g 10−2 kg
hektogram hg 102 g 10−1 kg
kilogram kg 103 g 1 kg
megagram (tōna) Mg 106 g 103 kg
gigagram Gg 109 g 106 kg
teragram Tg 1012 g 109 kg
petagram Pg 1015 g 1012 kg
eksagram Eg 1018 g 1015 kg
zettagram Zg 1021 g 1018 kg
jottagram Yg 1024 g 1021 kg