Przedrostek SIprefiks, co ôkryślŏ wielokrotności i podwielokrotności jednostek miŏr ôpartych ô systym metryczny. Przedrostki ôstały wdrożone w rōmach układu SI, chociŏż czas ôd czasu używŏ sie ich tyż do jednostek, co niy sōm we tym systymie (bp. mililiter abo kōntowŏ milisekunda).

Przedrostki jednostek miar układu SI edytuj

Miano Symbol Mnożnik Miano
mnożnika
Przikłŏd Stoso-
wane ôd
Miano
niyôficjalne[1]
jotta (gr. okto – ôziym) Y 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024 kwadrylijōn Yg – jottagram 1991 otta
zetta (łac. septem – siedym) Z 1 000 000 000 000 000 000 000 = 1021 trylijard Zm – zettameter 1991 hepa
eksa (gr. heks – sześ) E 1 000 000 000 000 000 000 = 1018 trylijōn EB – eksabajt 1975
peta (gr. pente – piyńć) P 1 000 000 000 000 000 = 1015 bilijard Ps – petasekunda 1975
tera (gr. teras – mōnster) T 1 000 000 000 000 = 1012 bilijōn Tm – terameter 1960
giga (gr. gigas – ôgrōmny) G 1 000 000 000 = 109 milijard GW – gigawatt 1960
mega (gr. megas – wielki) M 1 000 000 = 106 milijōn MHz – megahertz 1960
kilo (gr. chilioi – tysiōnc) k 1000 = 103 tysiōnc km – kilōmeter 1795
hekto (gr. hekaton – sto) h 100 = 102 sto hPa – hektopaskal 1795
deka (gr. deka – dziesiyńć) da 10 = 101 dziesiyńć dag – dekagram 1795 dk
1 = 100 jedyn m – meter, g – gram
decy (łac. decimus – dziesiōnty) d 0,1 = 10−1 jedna dziesiōntŏ dm – decymeter 1795
centy (łac. centum – sto) c 0,01 = 10−2 jedna setnŏ cm – cyntymeter 1795
mili (łac. mille – tysiōnc) m 0,001 = 10−3 jedna tysiyncznŏ mm – milimeter 1795
mikro (gr. mikros – mały) µ 0,000 001 = 10−6 jedna milijōnowŏ µm – mikrōmeter 1960 u
nano (gr. nanos – karzeł) n 0,000 000 001 = 10−9 jedna milijardowŏ nF – nanofarad 1960
piko (wł. piccolo – mały) p 0,000 000 000 001 = 10−12 jedna bilijōnowŏ pF – pikofarad 1960
femto (duń. femten – piytnŏście) f 0,000 000 000 000 001 = 10−15 jedna bilijardowŏ fm – femtōmeter 1964
atto (duń. atten – ôziymnŏście) a 0,000 000 000 000 000 001 = 10−18 jedna trylijōnowŏ as – attosekunda 1964
zepto (fr. sept, gr. hepta – siedym) z 0,000 000 000 000 000 000 001 = 10−21 jedna trylijardowŏ zN – zeptoniutōn 1991 ento
jokto (gr. okto – ôziym) y 0,000 000 000 000 000 000 000 001 = 10−24 jedna kwadrylijōnowŏ yg – joktogram 1991 fito

Wejzdrzij tyż edytuj

Przipisy

Bibliografijŏ edytuj

Linki zewnyntrzne edytuj