Bytōmiŏki[1] – etnicznŏ podskupina Ślōnzŏkōw, miyszkajōncŏ na Gōrnym Ślōnsku, we ôkolicy Bytōmia. Posugujōm sie glywickim dialektem[2].

Bytōmiŏki
Państwo  Polska
Rejōn  Gōrny Ślōnsk (ôkolice Bytōmia)
Gŏdka ślōnskŏ (glywicki dialekt)
Religijŏ zaôbycz katolicyzm
Skupina Ślōnzŏki
Karta

Bytōm

Przipisy

  1. Redakcyjŏ, Utrŏpy Micyny: Bytōm to niy hasiŏk, wachtyrz.eu [dostymp 2021-03-14] (ślōnski).
  2. Adam Fischer: Lud polski – podręcznik etnografji Polski. Lwów, Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1926, s. 16.