Cajtszrift to je wydŏwnictwo ciōngłe, periodyczne, publikowane pod niyzmiyniōnym tytułym, posiadajōnce ciōngłõ numeracyjõ, zawiyrajōnce ôbsztalowanõ szatã graficznōm, a tyż rzŏdko zmiyniajōncy sie format i ôbjyntość, zawiyrajōnce materyje ôd pŏru autorōw i ôkryślōnõ tymatykã, nale mogōnce rōżnić sie wersyjami gŏdkowymi.

Plik:Jakarta Magazines Rack.jpg
Angelske cajtszrifty

Zorty cajtszriftōw edytuj

Skuli frekwyncyje wydań wyrōżniŏ sie nojczyńścij, nastympujōnce zorty cajtszriftōw:

Zobŏcz tyż edytuj