Chymijŏ

nauka zajmujōncŏ sie prawami, podle kerych atōmy łōnczōm sie we trwałe struktury powiōnzane chymicznymi wiōnzaniami zwane chymicznymi zwiōnzkami jak tyż pōmianami jednych zwiōnzkōw we druge na drōdze chymicznych ryakcyji

Chymijŏ (gr.: χημείαchemeia[1]) – nauka zajmujōncŏ sie prawami, podle kerych atōmy łōnczōm sie we trwałe struktury powiōnzane chymicznymi wiōnzaniami zwane chymicznymi zwiōnzkami jak tyż pōmianami jednych zwiōnzkōw we druge na drōdze chymicznych ryakcyji[2]. Chymijŏ zajmuje sie tyż roztōmajtymi włŏsnościami substancyje wynikajōncymi dyrekt z jejich atōmowyj budowy.

Kłōty substancyje we laboratoryjnych flaszkach, we tym wodorotlenek amonu i azotowŏ zojra, podświytlōne na roztōmajte farby
Ajnfachowe stanowisko roboty chymika zajmujōncego sie syntezōm chymicznych zwiōnzkōw

Chymijŏ i fizyka wzajym sie przenikajōm i czynsto ciynżko je precyzyjnie ôbsztalować, kaj kōńczy sie jedna dōmyna i zaczynŏ drugŏ. Podanŏ niyprzileżytość wystympuje na granicy chymije a biologije.

Bazowe chymiczne anōngi edytuj

Dzioły chymije edytuj

Zobŏcz tyż edytuj

Przipisy

  1. alchemy - Origin and meaning of alchemy by Online Etymology Dictionary, www.etymonline.com [dostymp 2021-03-03] (angelski).
  2. Administration, Science, Macquarie University [dostymp 2021-03-03] (angelski).