Cyrylica - szrajbůnek alfabytyczny używany lo szrajbowańo wschodńosuowjańskich godek, srogij tajli połedńowosłowjańskich a inkszych. Mjanowany na czejś św. Cyryla ze Salońikůw.

Plac kaj używano je cyrylica